METROLOGIYA

DAVLAT METROLOGIYA NAZORAT BO’LIMI

“Jizzax sinov va sertifikatlash markazi" davlatkorxonasida O’zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimi “O’zstandart” agentligi tomonidan akkreditlangan (2009 yil 09 noyabrdagi № UZ. АMT.17.MAI.015) davlatmetrologiya nazorat bo’limi faoliyat ko’rsatmoqda.

Davlat metrologiya nazorat bo’limi tomonidan aholi va tashkilotlarga quyidagi metrologik xizmatlar amalga oshiriladi:

-o’lchov vositalarini qiyoslash va kallibrovka qilish;

- o’lchov vositalarini metrologik attestatsiyadan o’tkazish;

-sinov uskunalarini metrologik attestatsiyadan o’tkazish.

Davlat metrologiya nazorat bo’limi tomonidan quyidagi o’lchov turlari bo’yicha metrologik xizmatlar ko’rsatiladi:

-geometrik kattaliklarni o'lchash vositalari;

-massa o'lchash vositalari;

-oqim tezligi va hajmini o'lchash;

-harakat kattaliklarini o'lchash;

-bosim va vakuum o'lchash;

-fizik va kimyoviy miqdorda o'lchash;

-haroratni o'lchash vositalari;

-elektr xarakteristikalarni o'lchash.

xizmatlarini sertifikatlashtirish belgilangan talablarga mufoqliginitashdiqlash maqsadida bir yilda bir marta inspeksion nazorat o’tkaziladi.