SIFAT MENEJMENTI TIZIMLARINI JORIY ETISH

SIFAT MENEJMENTI TIZIMLARI

Jizzaxsinov va sertifikatlash markazi" davlat korxonasida O’zbekiston Respublikasi Milliy sertifikatlashtirish tizimi. Sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish idorasi faoliyat ko’rsatmoqda.

Jizzax SSM DK ning  Sifat menejmenti tizimlari idorasida quyidagi turdagi xizmatlar amalga oshiradi:

  • ISO 9001 SMT hujjatlar ekspertizasi;

Sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish belgilangan talablarga mufoqligini tashdiqlash maqsadida bir yilda bir marta inspeksion nazorat o’tkaziladi.

Bundan tashqari, Samarqand SSM” DK   viloyat korxonalarida  “ISO standartlariga kirish”, “SMT xujjtlarini ishlab chiqish” va “SMTda ichki audit” kurslari bo’yicha o’qishlar otkazish va tashkil etish yo’lga quyilgan.

Xozirgi paytda SMT idorasining akkreditasiya doirasini kengaytirish maqsadida menejment tizimlarini O’z DSt ISO/IEC 14001:2009 “Atrof muxit tizimlarini boshqarish ” va 

O’z DSt ISO/IEC 22000:2009 “Oziq ovqat xavfsizligi menejment tizimlari” standartlariga muvofiqligini sertifikatlashtirish bo’yicha ishlar olib borilmoqda.

Sifat menejmeti tizimlarini sertifikatlashtirish va korxonalar xodimlarini standartlarga o’qitish yuqori malakali mutaxassislar, ekspert-auditorlar amalga oshirishadi.